Tietosuojakäytänteet

Henkilötietojen käyttäminen:
Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen ja sopimusten, tarjousten tai tarjouspyyntöjen täytäntöönpanossa, missä rekisteröity on osapuolena. Tarpeelliset henkilötiedot kirjataan joko rekisteröidyn itse kirjaamana tilauksen tai tarjouspyynnön yhteydessä verkkosivuilla, sähköpostitse tai rekisterinpitäjän kirjatessa tiedot tilauksen tai tarjouspyynnön yhteydessä puhelimitse. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarpeellista.

Henkilötiedot, joita kerätään, kun teet tarjouspyynnön tai tilauksen:
Nimitiedot, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jokin näistä tai niiden yhdistelmä. Oikeudellinen peruste henkilötietojen keräämiseen on se, että sopimuksen täytäntöön panemiseksi on tarpeellista kerätä edellä mainitut henkilötiedot, jonka lisäksi on etumme mukaista tarjota laadukasta asiakaspalvelua. Oikeudellinen peruste näiden tietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten on nimenomaisesti antamasi lupa henkilötietoja kirjatessa, jotta tarjouspyyntö tai tilaus voidaan toimittaa.

Säilyttäminen:
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja henkilötietoja käytetään vain erikseen määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötietojen säilyttäminen on suojattu organisatorisin ja tietoteknisin keinoin. Lisätietoja oikeudestasi tietojesi poistamiseen on jäljempänä kohdassa Oikeutesi.

Oikeutesi:
Jos asut Euroopan unionin alueella, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukainen oikeus pyytää rekisterinpitäjältä oikeutta henkilötietojesi käyttämiseen, korjaamiseen tai poistamiseen, tietojen siirtämiseen, henkilötietojesi käsittelemisen rajoittamiseen, henkilötietojesi käsittelemisen vastustamiseen ja valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:
1) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
2) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Tiedustelut henkilötietojesi käsittelyä koskien voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen kouvolanbetoni@kouvolanbetoni.fi